درباره ماشرکت بازرگانی فدائی در سال 1377 با هدف صادرات و واردات کالا تاسیس گردیده است.موسسه ما در آغاز روی صادرات کالاهای غیرنفتی به کشورهای ارمنستان و گرجستان متمرکز بوده و هم اکنون به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده محصولات شوینده و بلورجات و ظروف ایرانی به کشورهای فوق شناخته می شود.شرکت ما نمایندگی انحصاری فروش تعدادی از برندهای مشهور ایرانی از جمله محصولات شوینده و بهداشتی اوه،آرتا و ظروف وبلورجا ت اصفهان و نوری تازه را در بازار کشورهای فوق الذکر برعهده دارد.

بازرگانی فدائی در سال 1384 در زمینه واردات کالاهای خارجی به ایران نیز فعالیت خود را شروع نموده و با تمرکز بر روی واردات لوازم مصرفی و محصولات نگه داری چرم و کفش وکالاهای مربوط به صنف خرازی فعالیت خود را گسترش داده است.

هم اکنون فعالیت های عمده این موسسه شامل موارد زیر می باشد:

  • صادرات محصولات شوینده و بهداشتی به کشور گرجستان
  • صادرات بلورجات ،چینی آلات،ظروف و لوازم منزل به کشورهای ارمنستان و گرجستان
  • صادرات کالاهای طبی ،بهداشتی به کشورهای ارمنستان و گرجستان
  • واردات کالا از کشورهای چین و ترکیه به منطقه آزاد ارس به منظور ترانزیت آن به کشورهای همجوار
  • واردات کالا به ایران